Participants of the Athenian School of Earthquake Diplomacy are: Yasmina Reggad, Agape Kyriakidou, Elpida Fragkeskidou, Christina Kotsilelou, Irini Yalama, Eduardo Cassina, Zoe Holman, David Whelan, Sofia Panagiotopoulou, Dionisios Pappas, Alexandra Masmanidi, Eleana Georgousi, Marios Horsch, Marina Avouri, Stevi Meletsi, Mariantina Papadea, Eirini Laina, Eirini Kapetana, Katerina Asoniti, Anna Tascha Larsson, Christina Tsekoura, Giorgos Tripotseris, Vassiliki Koukou, Konstantinos Zves, and Dimitris Yorgakillas.

The workshop took place in June 2018 at Kassandras in Athens, with the assistance on Anastasia Perahia.