SUPERKIOSK was built in November 2022 on the site of the Islahane Cultural Centre by students from the Aristotle University of Thessaloniki Department of Architecture – Kalypso Theodoropoulou, Giannis Iakovakis, Maira Konstantinidou, Theodora Vassileiadou, Evgenia Malamoglou, Adriana Donca, Danai Eleni Paulidou, Natalia-Lydia Papadantonaki, Leda Demetriadou, Andreas Pantelakis, Dimitris Athanasiou, Katerina Perdikouri-Papadopoulou, Triada Panayiotidou, Giannis Petridis with the support of producers Despoina Thomaidou and Themis Lakkas.